Pensioen

nb202303‘Op weg.’, zo luidt de titel van deze pensioenbrief.
In deze pensioenbrief aandacht voor jouw pensioen en AOW en de belastingaanslag. Veel gepensioneerden krijgen namelijk een vervelende verrassing als zij voor het eerst aangifte moeten doen na hun pensionering. Hoe komt het dat je ineens een flink bedrag moet bijbetalen?

Ook melden we in deze pensioenbrief dat ABP compensatie gaat bieden voor misgelopen inkomsten van duizenden arbeidsongeschikten. Deze zaak kwam recentelijk onder de aandacht doordat gedupeerden hun beklag hadden gedaan bij MAX Ombudsman.

En de titel ‘Op weg.’ verwijst naar jouw nieuwe pensioenregeling. De Tweede Kamer heeft vlak voor de kerst ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De volgende horde is de Eerste Kamer. Maar ook de vakbonden en werkgevers zijn bezig met de vormgeving van jouw nieuwe pensioenregeling.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Jouw ABP pensioen in 2023
 • Pensioen, AOW en fikse belastingaanslag
 • ABP biedt compensatie voor misgelopen inkomsten
 • Komst van jouw nieuwe pensioenregeling nog steeds op schema
 • Zwarte zwanen, vliegende eenden en nieuwe pensioenwet
 • Lezersrubriek: RVU-regeling
 • Wist je dat..?


Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Veel leesplezier!

nbp202212Onzeker
Durf jij er een fles wijn onder te verwedden dat het nieuwe pensioenstelsel in de week voor de Kerst door de Tweede Kamer is goedgekeurd? En vervolgens ook de goedkeuring krijgt van de Eerste Kamer?

De debatten gaan onder meer over de vraag of het wel veilig is om de oude pensioenpot over te zetten in een nieuw systeem. En over de verdeling van het geld over de verschillende generaties. En over de inspraak bij omzetting. Tja, en dan zijn er ook nog vragen of de nieuwe pensioenwet wel rekening houdt met de hoge inflatie van dit moment en of de plannen wellicht zijn gebaseerd op te optimistische rekensommen?

Zeker
En dat terwijl je straks per 1 januari 2023 de grootste verhoging van je pensioenaanspraak ontvangt sinds het 100-jarige bestaan van ABP?

Actie
Tot slot: check de rubriek Wist je dat..? als je in 2018 een ANW-hiaatverzekering hebt afgesloten en je gebruik wilt maken van de RVU-regeling. Wellicht moet je in actie komen.

En verder in deze nieuwsbrief:

 • Rente stijgt, rendementen verslechteren, financiële positie ABP verbetert
 • ABP gaat indexeren
 • Buffers aanhouden voor straks? Of indexeren nu?
 • De sluipmoordenaar: gemiste indexatie
 • Voorwaardelijk pensioen wordt per 1 januari 2023 onvoorwaardelijk
 • AOW-leeftijd met 3 maanden omhoog
 • Wist je dat..?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

nbp202209‘Doei oud! Hoi nieuw!’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen.
Pensioen is geen hobby van jongeren. Blijkbaar blijft het hardnekkig: je wordt pas actief als de zgn. ‘finishlijn’ in zicht komt. Zal het straks anders worden met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel (uiterlijk 2027) met de persoonlijke pensioenpotjes?

Verder in deze nieuwsbrief:

- Toch nog een vervroegd uittreden regeling
- Noodzaak pensioenhervorming?
- Lezersrubriek
- Ondanks beleggingsverliezen staat ABP er beter voor
- Wetsvoorstel bedrag ineens
- Nieuw ABP verantwoordingsorgaan van start
- Wist je dat..?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

nbp202204’Flintstones-trapauto-pensioen of high-tech Tesla-pensioen’, zo luidt de nieuwste Nieuwsbrief Pensioen.

Pensioen is uitgesteld loon. Je spaart een deel vanuit je loon, dat stop je in een (beleggings)pot, alleen of met z’n allen. En als je oud bent, krijg je daaruit je geld terug. En hoe meer en langer je spaart, hoe meer rendement, des te hoger later je pensioen. Een kind kan de was doen. Toch?
Helaas ligt het wel wat ingewikkelder. Geen Flintstones-trapauto-pensioen dus, maar meer een high-tech Tesla-pensioen.

Verder in deze nieuwsbrief:

 • Goede rendementen en toch het pensioengeld niet naar pensioendeelnemers – dat wordt straks anders
 • Vanaf 2023 bij pensionering 10% opnemen – zijn er risico’s?
 • Zorgt de verhoging van de AOW-leeftijd voor een stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen?
 • Van Peter van der Spoel (lid ABP Pensioenkamer): Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP & het Nieuwe Pensioen Contract
 • Even voorstellen: André van Vliet (bestuurslid ABP)
 • Van Jan Mennen (pensioenambassadeur en kandidaat verantwoordingsorgaan ABP)
 • Wist je dat?

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.